Regulamin:

1. Strona zgłaszana do katalogu musi być zgodna z polskim prawem oraz nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, nazistowskich, fanatycznych, terrorystycznych, hakerskich, obraźliwych, wulgarnych a także nie może promować broni, narkotyków, nikotyny oraz hazardu.
2. Opis zgłaszanej strony musi być sensowny, zrozumiały i zgodny z zasadami języka polskiego. Powinien zostac umieszczony w odpowiedniej kategorii i posiadać co najmniej 400 znaków. Nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych. Żadna z części opisu nie powinna powtarzać się w innym katalogu stron. Ostateczną decyzję o dodaniu bądź odrzuceniu wpisu podejmuje moderator.
3. Katalog zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, przeniesienia do innej kategorii i usunięcia wpisu w każdym momencie bez podania przyczyny.
4. Autor wpisu przyjmuje do wiadomości, iż w treści wpisu lub w jego obrębie może zostać umieszczona reklama kontekstowa.
5. O dodaniu lub usunięciu wpisu jego Autor może zostać powiadomiony drogą mailową na adres podany w formularzu dodawania strony. W przypadku usunięcia strony zostanie podany powód usunięcia.
6. Katalog nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów publikowanych przez Autorów, treść reklamowanych stron ani za jakość świadczonych przez nie usług.
7. Katalog zastrzega sobie prawo do zaprzestania dodawania nowych wpisów, zmiany Regulaminu Katalogu oraz zaprzestania działalności w każdym momencie bez podania przyczyny i powiadomienia.